Otestujte svoje vedomosti z normy ISO 11801
19/06/2020

Existuje minimálna dĺžka patch káblu? Je pravdou, že ak všetky použité komponenty vyhovujú norme a sú nainštalované v interiéri (opäť v jej zmysle), permanent link má vždy dĺžku 90m? Je pravdou, že pri meraní optických prepojov je najvhodnejšie použiť optické patch káble, ktoré budú použité v danej inštalácii pretože výsledky sú najbližšie k realite?

Certifikát CPR pre B2ca kábel pozastavený
03/06/2020

Cieľom nariadenia o CPR je zaručiť voľný obeh výrobkov predávaných v Európskej únii prijatím harmonizovaného technického jazyka, ktorý môže definovať výkon a základné vlastnosti všetkých stavebných výrobkov.

Nový Legrand magazín „DATA CENTRE INSIGHTS“
03/06/2020

Spoločnosť Legrand je už viac ako 30 rokov spoľahlivým partnerom na trhu s riešeniami pre dátové centrá. Označenie Legrand Data Centre Solutions zastrešuje súbor riešení viacerých rešpektovaných značiek skupiny Legrand (napr. značka Raritan) poskytujúcich overené, flexibilné a škálovateľné riešenia pre dátové centrá.

Nové označovanie optických a metalických káblov v zmysle ich reakcie na oheň
03/06/2020

Od 1. 7. 2017 sú výrobcovia metalických i optických inštalačných káblov povinný označovať káble v súlade s Európskou legislatívou. Znamená to sprísnenie požiarnych predpisov stavieb a následné zvýšenie obstarávacích cien? Môže byť použitie triedy B2ca nutné? Kde je môžem použiť triedu Eca?

Prečo nekrimpovať káble (laicky)
03/06/2020

Dátové káble ukončené konektormi RJ 45 nájdeme skoro v každej domácnosti, ktorá má internet. Je takéto ukončenie v poriadku, alebo naopak obmedzuje prenosovú rýchlosť? Po prečítaní článku pravdepodobne zostanete prekvapení.