Databáza ETIM na stiahnutie

Databáza našich výrobkov vo formáte BMEcat podľa smernice 3.1 ETIM International pre systémy pracujúce na báze štandardu ETIM je určená nielen pre prevádzkovateľov internetových obchodov, ale pre všetkých, ktorí by ju chceli využiť pre akýkoľvek iný účel.

 

Dátový štandard ETIM bol vyvinutý pre elektronickú výmenu dát medzi výrobcami a veľkoobchodmi. Klasifikácia využíva hierarchické členenie výrobkov do skupín a tried, ktorým umožňuje definovať synonymá a priradiť vlastnosti s možností výberu definovaných hodnôt. Pre zdielanie dát využíva štandard BMEcat založený na formáte XML.

 

Po Registrácii vám budú zaslané prihlasovacie údaje na stiahnutie databázy ETIM:
https://profesional.legrand.sk/sites/default/files/etim/LegrandSK_ETIM_V7_20230601.zip
https://profesional.legrand.sk/sites/default/files/etim/LegrandSK_ETIM_V8_20230601.zip
https://profesional.legrand.sk/sites/default/files/etim/LegrandSK_smart_ETIM_V7_20230601.xml
https://profesional.legrand.sk/sites/default/files/etim/LegrandSK_smart_ETIM_V8_20230601.xml