BIM - knižnice modelov Legrand

Stiahnutím súboru získate kompletnú knižnicu schematických značiek pre kreslenie schém rozvádzačov v prvkoch Legrand v CAD programoch. Súčasťou balíka je podrobný návod na inštaláciu.Po nainštalovaní sa zobrazí v hornej časti programu menu LegrandCAD s logisky usporiadanou štruktúrou prvkov. Vybraním prvku vložíte do výkresu elektrickú schému s popisom a objednávacím číslom. Objednávacie čísla sú v samostatnej hladine a preto sa dajú jednoducho skryť/zobraziť.