Alfex

(VO, MO)    
Zvolenská cesta 5 
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/41 63 325
fax: 048/41 63 345

Anmima s.r.o.

(VO, MO)
Cablkova 3
821 04 Bratislava

tel.: 02/482 134 10
tel.: 02/482 134 40
fax: 02/482 134 44

Anmima s.r.o.

(VO, MO)
Zámostie - Zlatovská 1805
911 01 Trenčín

tel.: 032/65 21 933
fax: 032/65 21 932

Anmima s.r.o.

(VO, MO)
Textilná ulica
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: 038/76 04 539
fax: 038/76 04 539

Anmima s.r.o.

(VO, MO)
Ulica 1. Mája
031 04 Liptovský Mikuláš

tel.: 044/55 20 102
fax: 044/55 28 630

Asbis

Tuhovská 33
831 06 Bratislava

tel: + 421 2 321 65 111

Asbis

Moldavská cesta 8/B
040 11 Košice

tel: + 421 55 321 65 11

BKL elektro s.r.o.

Pri Turci 24
036 01 Martin

tel: 043/42 13 807
fax:043/42 13 808

BKL elektro s.r.o.

ul. 1. Čsl. Brigády
036 08 Vrútky

tel./fax: 043/42 81 100

BKL elektro s.r.o.

Alej Slobody 15
026 01 Dolný Kubín

tel: 043/58 66 549
fax:043/58 23 655

BKL elektro s.r.o.

(VO, MO)
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica

tel / fax: 048/41 46 514
fax: 048/41 63 345

BUČO, s.r.o.

(VO, MO)
Fedinova 18 
851 01 Bratislava

tel./ fax.: 02/635 310 17

BUČO, s.r.o.

(VO, MO)
Komenského 938/44
905 01 Senica

tel.: 034/65 43 429
fax: 034/65 43 430

BUČO, s.r.o.

(VO)
Južná trieda 97/3 
040 01 Košice

tel./fax.: 055/72 87 502

E.D.E.N. EL-MAT

(VO, MO)
Teplická 34
058 01 Poprad

tel.: 052/77 22 784
fax: 052/77 21 572

E.D.E.N. EL-MAT

(VO)
Priemyselná 2
040 01 Košice

tel.: 055/63 30 948
fax: 055/63 30 949

E.D.E.N. EL-MAT s.r.o

(VO, MO)
Mlynské Nivy 77
821 05 Bratislava

tel.: 02/536 373 94-5
fax: 02/534 179 161

eD' system Slovakia, s.r.o.

(VO)
Stará Vajnorská 21
831 04 Bratislava

tel.:02/495 910 20
fax: 02/495 910 10

EL-TECH, s.r.o.

Sládkovičova 686/106
Považská Bystrica 017 01

+421 424 3241 55

ELEKTROSET

(VO, MO)
Okolie 6
053 61 Spišské Vlachy

tel.: 053/44 72 067
fax: 053/44 71 005

ELRON Elektro s.r.o.

Rožňavská 1 (areál R1)
831 04 Bratislava

tel. + 421 (0)911 713 370
tel. + 421 (0)2 446 325 88

Eltra Elmat

Bardejovská 32
080 06 Prešov

tel: 051/77 65 016
fax:051/77 65 016

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

MO, VO)
Ivanská cesta 34
821 04 Bratislava

tel.: 02/436 353 67
fax: 02/436 353 67

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(MO, VO)
Dvorská cesta 23
941 02 Nové Zámky

tel.: +421 907 736 263

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(MO, VO)
Továrenská cesta 3505
943 01 Štúrovo

tel.: +421 917 980 074

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(MO, VO)
29. Augusta 2709
945 01 Komárno

tel.: +421 907 743 303

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(MO, VO)
Štúrova 42
927 01 Šaľa

tel.: +421 917 532 322

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(MO, VO)
A. Hlinku 15/4430
921 01 Piešťany

tel.: 033/77 30 292
fax: 033/77 30 292

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Zavarská
917 00 Trnava

tel.: 033/55 45 100
tel.: 033/5545028
fax: 033/5546162

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Pražská 6
949 11 Nitra

tel.: 037/79 13 000
fax: 037/74 11 508

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
K Zábraniu 112
911 01 Trenčín

tel.: 032/74 40 510
fax: 032/74 40 512

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Kvačalova 11/B
010 01 Žilina Závodie

tel.: 041/72 44 365
fax: 041/76 32 446

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Kremnička č.51
974 05 Banská Bystrica

tel.: 048/ 42 04 001-5
fax: 048/ 42 04 009

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Tulská 9227/2
960 01 Zvolen

tel.: 045/53 94 269
fax: 045/53 94 616

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Tolstého 1
066 01 Humenné

tel.: 057/77 55 818
fax: 057/77 52 234

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Teplická 34
058 01 Poprad

tel.: 052/77 67 156
fax: 052/77 67 157

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO, MO)
Budovateľská 50
080 01 Prešov

tel.: 051/77 22 621
fax: 051/77 33 747

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO)
Močarianska 1
071 01 Michalovce

tel.: 056/68 82 421
fax: 056/68 82 422

HAGARD:HAL,spol. s r.o.

(VO)
Holubyho 12
040 01 Košice

tel.: 055/67 71 332
fax: 055/67 70 006

I-CENTER spol. s r.o.

(VO, MO)
Tuhovská 27
831 06 Bratislava

tel.: 02/49 10 16 11
fax: 02/49 10 16 37

IMAO Námestovo

(VO, MO)
Ul. Miestneho priemyslu 571
029 01 Námestovo

tel.: 043 / 23 88 714

IMAO Považská Bystrica

(VO, MO)
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica

tel.: 042 / 44 31 879

IMAO Prešov

(VO, MO)
Bardejovská 15
080 06 Prešov - Ľubotice

tel.: 051 / 28 58 020

IMAO Tvrdošín

(VO, MO)
Pod Velingom 257
027 44 Tvrdošín

tel.: 043 / 53 22 211

inDIFFERENT, s.r.o.

inDIFFERENT, s.r.o.
Kapsohradská 10
841 06 Bratislava

+421 905 261 833

Level, a.s.

Mestský Majer 18
934 01 Levice

tel: 036/631 06 40
fax: 036/63 17 956

Maxxel a.s.

(VO, MO)
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava

tel.: 02/536 310 40
fax: 02/534 131 99

MURAT CK, s.r.o.

(VO, MO)
Jiráskova cesta 12 
948 01 Lučenec

tel./fax: 047/43 25 960

MURAT s.r.o.

(VO, MO)
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok

tel.: 033/64 81 202
fax: 033/64 23 672

Osko, a.s.

(VO, MO)
Lučenecká 5
960 01 Zvolen

tel.: 045/54 01 993
fax: 045/54 01 994

Osko, a.s.

(VO, MO)
Zvolenská cesta 14
974 03 Banská Bystrica

tel.: 048/47 01 232
fax: 048/47 01 239

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

(VO, MO)
SNP 77 
916 01 Stará Turá

tel./fax: 032/77 62 785

TEXNET s.r.o

(VO)
Osloboditeľov 50 
053 14 Spišský Štvrtok

tel.: +421 911 776 576

TONEX Plus, s.r.o.

(VO, MO)
Dunajské nábrežie 1152 
945 01 Komárno

tel./fax: 035/77 31 603

TONEX Plus, s.r.o.

(VO, MO)
Novozámocká cesta 
949 01 Nitra

tel./fax: 037/65 65 650

VEREX ŽILINA, a.s.

(VO, MO)
M. Rázusa 13
010 01 Žilina

tel.: 041/50 02 233
fax: 041/50 02 226

VEREX-ELTO, a.s.

(VO, MO)
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava

tel.: 02/491 119 11
fax: 02/491 119 90

VEREX-ELTO, a.s.

(VO, MO) 
Cukrová 8581/6
91701 Trnava

VEREX-ELTO, a.s.

(MO, VO)
Viničná 2 (areál Domanižu)
940 02 Nové Zámky

tel.: 035/69 20 113

VEREX-ELTO, a.s.

Košovská cesta 28
971 01 Prievidza

Tel.: 046/51 21 111
Fax: 046/51 21 119

VEREX-ELTO, a.s.

(VO, MO)
Zlatovská 27
911 01 Trenčín

tel.: 032/74 30 071
fax: 032/74 30 074

VEREX-ELTO, a.s.

(VO, MO)
Pražská 10
949 01 Nitra

tel.: 037/69 27 120
fax: 037/69 27 112

VEREX-ELTO, a.s.

(VO, MO)
Bystrická cesta 5475/149
034 01 Ružomberok

tel.: 044/43 03 405
fax: 044/43 23 601

VEREX-ELTO, a.s.

(VO, MO)
Priemyselná 22
031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: 044/54 74 711

VEREX-ELTO, a.s.

(VO)
Jilemnického 4
080 11 Prešov

tel.: 051/74 85 411
051/74 85 419

VEREX-ELTO, a.s.

(VO)
Južná trieda 78
040 01 Košice

tel.: 055/61 14 611
fax: 055/67 70 578

VIKON, s. r. o.

Považské Podhradie 330
017 04 Považská Bystrica

tel.: 042 / 431 32 02

VIKON, s. r. o.

Oravická 617/20, areál OVP
028 01 Trstená

tel.: 043 / 532 41 22

WESTech, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

+421 2 4445 4090
obchodba@westech.sk

WESTech, spol. s r.o.

Partizánska cesta 33 974 01 Banská Bystrica

+421 48 2901 115
obchodbb@westech.sk

WESTech, spol. s r.o.

Komenského ul. 63B 010 01 Žilina

+421 41 2901 353
obchodza@westech.sk

ZEKO-ELEKTRO, spol. s.r.o

Bulharská 44
917 01 Trnava

tel.: 033/55 12 470