Cablo CAD

Výber žlabu a uchytenia
 

Výber žlabu a uchytenia

  • rozmery žľabu
  • materiálovú úpravu (elektrolytický zinok, žiarový zinok, nereze 304L a 316L)
  • typy spojky (rýchlospojka, skrutková spojka, ...)
  • uchytenie (konzoly na strop, na stenu, na podlahu)
  • rozostup konzol (od 1,2 metra (E90) po 2,5 metra)
  • veko
  • oddeľovacia priehradka
Kreslenie trasy
 

Kreslenie trasy

Nakreslená čiara má výzor káblovej trasy a obsahuje informácie, ktoré sme predtým zadefinovali (typ žľabu, materiál, spojky, uchytenie, ...)

VIacnásobné trasy
 

Viacnásobné trasy

V CabloCADe je možné prehľadne kresliť aj viacnásobné trasy. Je možné zostaviť si ľubovolné konštrukčné riešenie. Následne na základe dĺžky trasy program zostaví špecifikáciu.

Výsledná špecifikácia
 

Výsledná špecifikácia

Výsledná špecifikácia obsahuje detailné informácie (objednávacie čísla, popisy, metre/kusy, merné jednotky ...) o použitých prvkoch. Tento sumár je možné exportovať do rôznych formátov (Excel, PDF, JPG, TXT, ...) alebo rovno vytlačiť.