Charakteristika

Inštalačné kanály DLP sú najpopulárnejšími kanálmi na slovenskom trhu najmä kvôli nasledovným charakteristikám:

 • Variabilné uhly – steny málokedy zvierajú presný 90° uhol
 • Rámiky – rámiky pre prístroje dostatočne prekrývajú kryty a tie teda netreba presne rezať
 • Oddeľovacie prekážky – pre dokonalú separáciu dátových a silových obvodov
 • Farba – kvalitné suroviny a kontrola kvality zabezpečujú, že žľaby ani po niekoľkých rokoch v prevádzke nežltnú
 • Dizajn – elegantný nadčasový dizajn zabezpečuje, že kanály nenarúšajú charakter miestnosti.

 

 

 
Špeciálne DLP MosaicTM zásuvky
 

Špeciálne DLP MosaicTM zásuvky

Rýchla inštalácia s použitím priebežných bočných automatických svoriek spolu s inštalačnými rámčekmi MosaicTM.

1 komorový

 • 80 x 50 mm
 • 105 x 65 mm
 • 105 x 50 mm

2 komorový

 • 150 x 50 mm
 • 150 x 65 mm
 • 195 x 50 mm
 • 195 x 65 mm

3 komorový

 • 195 x 50 mm
 • 195 x 65 mm
 • 220 x 65 mm

 

 

Hliníkové DLP
 

Hliníkové DLP

Rýchla inštalácia s použitím priebežných bočných automatických svoriek spolu s inštalačnými rámčekmi MosaicTM.

1 komora

 • 105 x 50 mm
 • 105 x 65 mm

2 komory:

 • 150 x 50 mm
 • 150 x 65 mm
 • 195 x 50 mm
 • 195 x 65 mm