Dátové centrá

Dátové centrá
 

IT musí byť schopné spracovávať stále väčšie objemy údajov, ktoré si vyžadujú vysoko efektívnu údržbu.

Vďaka veľkým dátam, cloud computing-u a IoT sa infraštruktúra stala nervovým centrom firiem a ich hospodárskej expanzie. Spoločnosť Legrand, podporovaná partnermi, ako sú Minkels, Raritan, Estap, dokáže splniť všetky kľúčové výzvy dátových centier, tj energetickú účinnosť, kontinuitu služieb, bezpečnosť, flexibilitu a prispôsobiť sa zmenám v technológiách, nariadeniach alebo použití. Skupina poskytuje technickú podporu pri každom kroku projektu dátového centra, od návrhu cez inštaláciu až po prevádzkovú údržbu.

Produktová ponuka

  • riešenia pre dátové sály
  • štruktúrovaná kabeláž LCS3
  • komponenty pre dátové siete
  • inteligentné PDU
  • UPS záložné zdroje
  • drôtené káblové žľaby
  • senzory
Dátové centrá
 

Referencie

constellium_levice
 

Constellium priemyselná hala Levice

použité produkty: suché epoxidové transformátory, istenie a chránenie, prípojnicové systémy

terasa_kosice
 

Nová terasa v Košiciach

použité produkty: vstupné systémy, istenie a chránenie, vypínače a zásuvky

nivymall_stanica
 

Nivy Mall stanica Bratislava

použité produkty: prípojnicové systémy

honeywell
 

Honeywell priemyselná hala Prešov

použité produkty: záloťné zdroje UPS

skypark
 

Sky park byty a kancelárie Bratsialava

použité produkty: spínače a zásuvky, istenie a chránenie

nusch
 

NÚSCH (Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) Bratislava

použité produkty: studená ulička, chladenie, monitoring, štruktúrovaná kabeláž, istenie a chránenie, záložné zdroje UPS