Záložné zdroje UPS

ups1
 
  • Výkonový rozsah 20 až 120 kVA
  • Vhodné pre serverovne s 5 viac rozvádzačmi
  • Modulárny systém
  • Energeticky efektívne riešenie (Energy-efficiency)
  • Výkonové a batériové moduly sa vymieňajú nezávisle od seba
  • Hot Swap – možnosť výmeny modulov počas prevádzky
  • Plug & play inštalácia
  • Korekcia Power factor (doležité pre IT zariadenia)
  • SNMP: kompatibilné s DCIM (softvéry pre komplexné riadenie dátových centier)

Robustný modulárny systém rackových UPS je možné inštalovať postupne, v závislosti od narastajúceho výkonu.

Rozloženie investičných nákladov je tým pádom rovnomernejšie. Modularita zabezpečí energetickú efektívnosť (energy efficiency) aj pri nižších počiatočných záťažiach. Spolu s novými IT zariadeniami postupne inštalujeme aj nové UPS moduly a tým maximalizujeme energetickú efektívnosť .


 
ups-1
 
ups-2
 
ups-3