Distribútor

V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa prosím na spoločnosť Indifferent, ktorá je výhradným distribútorom pre Slovensko.

 

Indifferent s.r.o
Kapsohradská 10, 841 06 Bratislava
Ing. Martin Fejfár
tel: 0905 261 833
mail: fejfar@indifferent.sk

Vantage systém