Studená / Teplá ulička

Na otázku Uptime InstituteAk ste využili princíp separácie teplého a studeného vzduchu, akú metódu ste použili?“ odpovedali respondenti nasledovne:

 • 35% využilo princíp uzavretej teplej uličky
 • 44% využilo princíp uzavretej studenej uličky
 • 21% využilo ďalšie koncepty (napr. odvod vzduchu komínom, hybridné uličky)
 

Na výber vhodnej metódy teda neexistuje jednoznačná odpoveď. Je nutné zvážiť nasledovné kritériá:

 • rozloha priestoru, ktorý je nutné chladiť
 • parametre priestoru (napr. výška miestnosti)
 • počet rozvádzačov
 • predpokladaný výkon na jeden rozvádzač
 • a ďalšie

 
fm_tuner
 

Pre odporučenie vhodnej chladiacej stratégie kontaktujte certifikovaných špecialistov Legrand.

Uzavretá studená ulička

Uzavretá studená ulička je najpoužívanejšou metódou separácie vzduchu. Cez perforované dlaždice zdvojenej podlahy umiestnené iba v oblasti studenej uličky sa studený vzduch dostáva k nasávaniu aktívnych zariadení. Rozvádzače v uličke stoja k sebe prednou stranou. Výhodou tejto metódy je potreba kontroly vzduchu iba na obmedzenom priestore – v podlahe a v studenej uličke. Nezanedbateľným faktom rovnako je, že výrobcovia aktívnych zariadení špecifikujú požadovanú teplotu vzduchu na vstupe svojich zariadení. Vhodné pre výkon do 10 kW/rack.


 
Štandardizované rozmery uličky
 

Štandardizované rozmery uličky

 • Šírka 1000mm až 1800mm
 • Minimálna hĺbka 800mm
 • Výšky 2000mm až 2275mm (iné na dopyt)
 • Základné farby: RAL 9011 (čierna) a RAL 7047 (šedá)
 • Špecifické rozmery na vyžiadanie
Dvere
 

Dvere

 • Jednokrídlové alebo dvojkrídlové
 • Závesné alebo posuvné s mäkkým dorazom
 • Elektrické alebo mechanické
 • Možnosť vybavenia rôznymi prístupovými systémami (napr. mechanické zámky, čítačky HID...)
Strešné okná
 

Strešné okná

 • Pevné (vhodné pri použití požiarneho systému na báze plynov)
 • Výklopné (vhodné pri použití požiarneho systému na báze vodnej hmly)
 • Vysoká svetelná priepustnosť 72% alebo 83% (nie je nutná integrácia dodatočných svetelných zdrojov vnútri uličky)
 • Integrované senzory pre integráciu do hasiacich systémov
Strešné okná
 

Strešné okná

Integrácia hasiacich systémov
 

Integrácia hasiacich systémov

Integrácia požiarnych vývodov v priestoroch uzavretej uličky či closed-loop systémov

Integrácia hasiacich systémov
 

Integrácia hasiacich systémov

Integrácia detektorov v priestoroch uzavretej uličky či closed-loop systémov


Flexibilné steny pre asymetrické inštalácie

Prirodzené prekážky / Chýbajúce racky

 
Prirodzené prekážky / Chýbajúce racky
 
Prirodzené prekážky / Chýbajúce racky
 
 

Racky s rôznymi rozmermi

 
Racky s rôznymi rozmermi
 
Racky s rôznymi rozmermi
 
 

Uzavretie nad rackmi

 
Uzavretie nad rackmi
 
Uzavretie nad rackmi
 

Uzavretá teplá ulička

Uzavretá teplá ulička predstavuje opačnú stratégiu chladenia. Rozvádzače v uličke stoja k sebe chrbtom. Výduch ohriateho vzduchu smeruje do uzavretého priestoru, nad ktorým je vystavaný „komín“, ktorý ho odvádza do zníženého stropu. Toto riešenie je možné použiť v miestnostiach s nižšou svetlou výškou. Vhodné pre výkon do 10 kW/rack. Nevýhodou je nutnosť kontrolovať parametre vzduchu na väčšom priestore (t.j. v celej miestnosti s výnimkou uličky a stropu)


 
Uzavretá teplá ulička