Riadenie prístupu VariControl-L

pristup1
 

Elektromagnetické rukoväte

Pomocou rôznych typov elektromagnetických rukovätí Varicontrol-L môžete zabrániť neautorizovaným vstupom do rozvádzačov.

Štandardizované rozmery umožňujú ich osadenie na rozvádzače Varicon-M bez nutnosti ďalších úprav. Riešenie je možné dodať kompletné: rukoväte s integrovanými čítačkami, softvér a HID karty.

VariControl-L Basic

Tieto rukoväte sú vybavené relé kontaktom s možnosťou priameho prepojenia s vlastnou aplikáciou (systém riadenia budov, prístupový systém...).

Varicontrol-L HID-Direct a HID-458 Tieto rukoväte obsahujú integrované čítačky HID. Softvér je inštalovaný na centrálnom serveri a komunikácia po sieti. HID-Direct a HID-458 sa odlišujú spôsobom komunikácie.

HID-Direct je priamo pripojiteľná na Ethernet. HID-458 komunikuje po zbernici. V prípade, že je potrebné pripojenie na Ethernet, na prepojenie sa využíva gateway.

pristup2
 
pristup3
 

Rukoväte s klasickými zámkami

K dispozícii sú samozrejme aj rukoväte so štandardnými zámkami.

Dvojitú ochranu poskytujú kombinované rukoväte – zámok + číselná kombinácia.