Priemyselné stýkače CTX3 a Tepelné relé RTX3

ctx3mini
 

CTX3 Mini - Kompaktné ovládanie a spínanie do 16 A

1.  IP 2X skrutkové svorky
2.  Integrované pomocné kontakty
3.  A1 a A2 blok napájacích svoriek

CTX3 22/40/65/100/150: Montáž na DIN lištu alebo na podložku do 150 A

3.  IP 2X svorky: skrutkové svorky až do 40 A, skrutkové alebo strmeňové svorky od 50 do 150 A
4.  Integrované pomocné kontakty
5.  A1 a A2 blok napájacích svoriek (hore a dolu)

ctx3-22/40/65/100/150
 
ctx3-225/400/800
 

CTX3 225/400/800: Montáž na montážnu dosku až do 800 A

1.  Pripojovacie svorky pre prípojnice alebo káblové oká
2.  Predmontované bloky pomocných kontaktov (2 na stýkač). Prídavné pomocné kontakty možno namontovať na pravú alebo ľavú stranu stýkačov

Mechanické a elektrické blokovanie pre 3- a 4-pólové stýkače

Mechanické blokovacie zariadenia s alebo bez elektrického blokovania možno použiť na vytvorenie 9 až 800 A inverzných prepínačov pre 3-pólové stýkače a 20 až 900 A inverzných prepínačov pre 4-pólové stýkače

Mechanické a elektrické blokovanie pre 3- a 4-pólové stýkače