Antibakteriálne prístroje

x6
 

Použitý materiál obsahuje ióny striebra Ag+. Efekt zabíjania baktérií súvisí s výmenou, kotrá prebehne medzi iónmi sodíka v baktériách a iónmi striebra. Baktérie sú teda zabíjané mechanicky a nestávajú sa imúnnymi(riziko pri chemickom spôsobe čistenia).

Použitie tých prístrojov je vhodné najmä v:

 • Zdravotníctve (operačné sály, výskumné laboratóriá, ordinácie, nemocničné izby, čakárne)
 • Potravinárstve (výrobné prevádzky, závodné kuchyne, supermarkety)
 • Priestoroch pre špecifické vekové kategórie (škôlky a jasličky, domovy dôchodcov)
 • Priestoroch s rizikom šírenia baktérií (plavárne, kúpele, spoločné toalety)

Špeciálne prístroje pre zdravotníctvo v antibakteriálnom prevedení

 
x8
 

Ekvipotenciálna zásuvka

Zásuvka umožňujúca ochranné pospojovanie. Vyhovuje norme IEC 60364-710. Veľkosť 1 modul

x9
 

Rámik IP44

Krycí rámik IP44 pre 2 moduly, vybavený membránou pre mechanizmy MosaicTM - zásuvky a spínače

x7
 

Signalizačné systémy pre zdravotníctvo

Pre zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v moderných nemocničných budovách je nutnosťou vybudovať komunikačný systém medzi sestrou a pacientom. V našej ponuke sú 3 typy signalizačných systémov pre zdravotníctvo.
Odlišujú sa najmä:

 • úrovňou komunikácie (svetelná signalizácia, hlasové spojenie atď) medzi pacientom a sestrou
 • počtom volaní, ktoré dokážu tieto systémy spracovať
 

Druhy signalizačných systémov

 • Signalizačný systém Mosaic (do 24 izieb*)
 • Systém Sestra-Pacient (Od 12 do 72 izieb*)
 • Systém Eliocad (Od 50 do 1000 izieb*)

 

 

 

 

x3

 

Signalizačný systém Mosaic

Jednoduchý systém umožňujúci privolanie ošetrujúceho personálu.

 • Signalizačný panel sestre opticky a akusticky signalizuje pacientovo volanie
 • Sestra volanie akceptuje stlačením zodpovedajúceho tlačidla na signalizačnom paneli
 • Signalizácia je deaktivovaná

 

Systém Sestra-Pacient

Pokročilý systém, vhodný pre oddelenia, kde sa nevyžaduje hovorové spojenie medzi sestrou a pacientom.

 • Signalizačný panel sestre opticky a akusticky signalizuje pacientovo volanie
 • Optická signalizácia aj nad dverami a vo vnútri pacientovej izby
 • Po akceptovaní pacientovho volania sestrou LED diódy na všetkých prístrojoch zmenia farbu (z červenej na bielu)
 • Po vyriešení pacientovho problému sestra stlačením tlačidla v pacientovej izbe deaktivuje signalizáciu volania – všetky svetlá sa vypnú

 

 

x3

 

 

x5
 

 

 

Systém Eliocad

Zbernicový systém umožňujúci hlasové spojenie (INTERCOM) s ošetrujúcim personálom.

Možnosť voľby z 3 volacích programov:

 • Pacientovo volanie (funguje na rovnakom princípe ako "Signalizačný systém")
 • Pacientovo volanie + lokalizácia sestry (funguje na rovnakom princípe ako "Systém sestra - pacient")
 • Pacientovo volanie + lokalizácia 2 ošetrujúcich pracovníkov