Meranie elektrickej energie


EMDX3 Meracie prístroje

EMDX3 Meracie prístroje
 

Multifunkčné meracie centrály, modulárne elektromery, prúdové transformátory, analógové meracie zariadenia a príslušenstvo.


Komponenty pre zdravotnícke sústavy IT

Komponenty pre zdravotnícke sústavy IT
 

IMD Systém pre monitorovanie izolačného stavu a medicínske transformátory pre zdravotnícke sústavy IT v súlade s STN 33 2000-7-710


EMS CX3 - Energy Management System

EMS CX3 - Energy Management System
 

Univerzálny a inovatívny systém pre dohľad a ovládanie obvodov

Systém EMS CX³ sa skladá zo zariadení s kompaktnou modulárnou konštrukciou, ktorú možno ľahko inštalovať v nových ako aj v existujúcich inštaláciách. Medzi komponentmi systému EMS CX³ sú moduly merania elektrickej energie, modul zlučujúci údaje meracích zariadení s impulznými výstupmi, moduly pre indikáciu prevádzkového stavu zariadení / obvodov, moduly pre riadenie inštalácie a prvky lokálnej alebo vzdialenej komunikácie.


Prístroje IME


Relé reziduálneho prúdu typu B