Integrované káblové trasy Varicon-M

kable1
 

Flexibilita

Káblové trasy je sú k dispozícii vo viacerých vyhotoveniach, ktoré umožňujú vedenie optických, metalických aj napájacích káblov. Pozícia prepážky je voliteľná v závislosti od počtu káblov.

Škáľovateľnosť

Osadením trás priamo na rozvádzače dosiahneme ich nezávislosť od okolitého prostredia. V prípade, že dátové centrum rozširujeme, pridaním ďalších rozvádzačov automaticky vybudujeme aj káblové trasy. Nie sú nutné ďalšie stavebné zásahy, pri ktorých hrozí riziko poškodenia zariadení vďaka pilinám, prachu atď Rovnako nie je nutné predimenzovávať káblové trasy na začiatku projektu.

kable2
 
kable4
 

Jednoduchosť inštalácie

Uchytenie káblových trás na strop rozvádzačov je možné za pomoci pár skrutiek a matíc. Okrem očividnej úspory času pri inštalácií dosiahneme ďalšie úspory pri inštalácii samotnej kabeláže. Sú vždy na dosah ruky, na strope rozvádzačov.

Štýlový vzhľad

Káblové trasy sú dodávané v rovnakých farbách (RAL 7047 a RAL 9011) ako samotné rozvádzače. S rozvádzačom vytvárajú jeden kompaktný celok. Pomocou viek a koncoviek je možné trasy úplne uzavrieť a dosiahnuť estetický vzhľad.

kable3
 

Integrácia prípojnícových systémov Zucchini

zucchini
 

Integrácia prípojnicových systémov Zucchini do Studenej uličky novej generácie je logickým pokračovaním sháh o maximálnu modularitu dátových centier navrhnutých klasickou metódou (100% modularitu poskytujú iba tzv. kontajnerové dátové centrá).

Rovnako ako v prípade integrovaných káblových trás, prípojnice sa osádzajú priamo na racky. Nie je nutné budovať samostatné nosné konštrukcie a robiť zásahy do samotnej konštrukcie budovy.

Racky alebo skupiny rackov je možné na prípojnice pripájať v ľubovoľnom mieste pomocou modulárnych odbočných krabíc.