Dátové sály Minkels

Minkels
 

Cloudové riešenia a virtualizácia si navyše vyžadujú flexibilnú škálovateľnosť, ako smerom nahor, tak aj smerom nadol. Z týchto dôvodov musí infraštruktúra dátového centra zodpovedať súčasným potrebám na riadenie dátových centier. Technológie používané v dátových centrách sa však zároveň stávajú omnoho komplexnejšími. Kľúčom k úspechu sa javí vzájomné vyladenie či dokonca integrácia jednotlivých celkov tak, aby bol zabezpečený vysoký výkon a spoľahlivosť dátového centra.

Už na začiatku vývoja tohto trhu sme si všimli (vtedy ešte pod samostatnou značkou Minkels) potreby flexibility a integrácie. Modulárne charakteristiky boli preto implementované do samotnej DNA produktov už pri ich vývoji. Výsledkom je komplexná ponuka riešení, ktoré sú modulárne už vo svojej podstate.

Minkels
 
Dátová sála
 

Základné stavebné prvky dátových sál

  • Studená / teplá ulička
  • 19” rozvádzače pre dátové centrá
  • Chladiace jednotky medzi rozvádzačmi (Row-based cooling)
  • Napájanie, meranie, Monitoring
  • Záložné zdroje UPS

Studená ulička novej generácie

Prvou zásadnou inováciou z pohľadu energetickej efektívnosti vzduchu v dátových sálach bolo predstavenie Studenej uličky v roku 2006 na CeBIT-e. Počas uplnynulých rokov oddelenie vývoja a výskumu venovalo veľa úsilia vylepšeniu energenitckej efektívnosti dodávaných riešení. Výsledkom sú produkty ako Studená ulička novej generácie (Next Generation Cold Corridor®), chladenie VariCondition® H20 a DX, vzduchotesné rozvádzače a ďalšie produkty zamerané na optimalizáciu prúdenia vzduchu.

  • Sklápacie strešné okná
  • Integrované káblové trasy
  • Strešné okná s vysokou svetelnou priepustnosťou
  • Flexibilný systém stien
  • Elektrické posuvné dvere
Studená ulička novej generácie
 
Technické štúdie
 

Technické štúdie

Na základe poznatkov z viacerých štúdií a realizácií dokážeme našim zákazníkom znížiť úniky ochladeného vzduchu až o 86% a tým výrazne okresať náklady na elektrickú energiu. Na základe týchto skúseností sme navrhli vzorce, pomocou ktorých je možné realizovať jednoduchý výpočet efektívnosti prúdenia vzduchu v dátovej sále. Identifikovali sme oblasti, ktoré sú najvhodnejšie na optimalizáciu prúdenia vzduchu, premerali ich efektívnosť a výsledky zhrnuli v kalkulácii návratnosti investície (ROI).