Porovnanie klasických a hybridných uličiek

Klasické uličky
(chladenie pomocou CRAC-ov)

 • Potreba zdvojenej podlahy
 • Centralizované potrubia (miestnosť)
 • Dlhá distribučná cesta od zdroja chladenia k ochladzovanému zariadeniu
 • Neflexibilné
 • Stredná hustota (Medium density)

Hybridné uličky
(chladenie pomocou prídavných jednotiek)

 • Nie je nutná zdvojená podlaha
 • Decentralizované potrubia (ulička)
 • Krátka distribučná cesta od zdroja chladenia k ochladzovanému zariadeniu
 • Flexibilné
 • Vysoká hustota (High density)

Klasické uličky

koncepty_0
 

Klasická uzavretá studená ulička s prídavnými chladiaciami jednotkami (row-based cooling)

Rozvádzače majú predné aj zadné dvere perforované a predná strana smeruje do vnútra uličky. Odtiaľ nasávajú studený vzduch. Teplý vzduch je vyfukovaný do miestnosti, odkiaľ ho nasávajú prídavné chladiace jednotky. Po ochladení ho vyfukujú do uzavretej studenej uličky.

Klasická uzavretá teplá ulička s prídavnými chladiaciami jednotkami (row-based cooling).

Rozvádzače majú predné aj zadné dvere perforované a predná strana smeruje do vnútra uličky. Odtiaľ nasávajú studený vzduch. Teplý vzduch je vyfukovaný do miestnosti, odkiaľ ho nasávajú prídavné chladiace jednotky. Po ochladení ho vyfukujú do uzavretej studenej uličky.

koncepty1
 

Hybridné uličky

koncepty2_0
 

Hybridná uzavretá studená ulička s prídavnými chladiacimi jednotkami (row-based cooling)

V porovnaní s klasickou uličkou sú teploty na vstupe chladiacich jednotiek vyššie a tým pádom pracujú efektívnejšie. Ďalším pozitívom je bežná teplota v miestnosti. Okrem výhod toto riešenie prináša aj nové výzvy. Redundanciu je nutné dosiahnuť na úrovni rady, nie na úrovni uličky. Organizácia kabeláže, napájania a ostatného príslušenstva v zadnej strane rozvádzačov musí byť skoro dokonalá, aby nebránila odvodu ohriateho vzduchu.

Hybridná uzavretá teplá ulička s prídavnými chladiacimi jednotkami (row-based cooling)

Na rozdiel o hybridnej uzavretej teplej uličky v tomto prípade odvod tepla smeruje do väčšieho priestoru, čiže nie je nutná tak vysoká precíznosť organizácie komponentov na zadnej strane rozvádzačov. Redundanciu Nevýhodou je vyššia „pracovná“ teplota v uličke.

koncepty3_0
 

Ukážka inštalácie vysokou hustotou (high density, 18 kW/na rack). V tomto prípade bola navrhnutá a realizovaná hybridná škálovateľná uzavretá studená ulička. Ako vidno na obrázku, využité sú iba niektoré rozvádzače. Namiesto chladiacich jednotiek boli osadené záslepky, ktoré je možné vybrať a nahradiť za chladiace jednotky, až keď bude daný výkon reálne potrebný.


 
koncepty4
 

Odvod pomocou komínov

koncepty5
 

Alternatívnym konceptom je odvod teplého vzduchu pomocou komínov vystavaných priamo nad rozvádzačmi. O tejto technológii je vhodné uvažovať ak plánujeme vysoké výkony – od 10+ kW / rack – a zároveň chceme využiť klasické chladenie pomocou CRAC-ov.

Prívod ochladeného vzduchu môže byť realizovaný:

 • Cez zdvojenú podlahu priamo do rozvádzačov, regulácia je riešená pomocou klapiek
 • Bez zdvojenej podlahy, priamo z miestnosti (podobný princíp ako uzavretá teplá ulička)

Odvod teplého vzduchu môže byť realizovaný pomocou:

 • Pasívnych komínov
 • Aktívnych komínov (integrovaná ventilácia)
 

Pri týchto riešenie je nutná integráciá s ďalšími systémami (fire suppression, buliding management, CRAC control...)..

koncepty6
 

Systém Varicondition-HD

koncepty7_0
 

Varicondition-HD je systém založený na princípe prietoku vzduchu vrámci rozvádzača a absolútneho oddelenia studeného a teplého vzduchu. Meracie čidlá riadia prietok tak, aby presne požadoval aktuálnej potrebe chladenia.

Varicondition-HD je modulárnym riešením, ktoré môže byť inštalované v už existujúcom dátovom centre. Studený vzduch dorazí k serverom v najčistejšom (=najstudenšom) stave.

Tento dizajn zároveň umožňuje jeho rovnomernú distribúciu k serverom.

koncept8
 
koncept10
 
koncept11
 
koncept9