legrand-etika-obchodovania-web.jpg Dodržiavanie pravidiel etického správania je jednou zo základných hodnôt spoločnosti Legrand spolu so zameraním sa na zákazníka, rozvojom zdrojov a inováciami. Tieto štyri hodnoty sú jadrom identity skupiny a sú zásadné pre dlhodobý ziskový vývoj. Na základe tejto identity sa spoločnosť Legrand zaväzuje predchádzať korupcii a podvodom a dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže.

 Záväzok týkajúci sa dodržiavania predpisov

Viac informácií tu 

V prípade problémov nás kontaktujte na email: kontakt.bratislava@legrand.sk