PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

XL PRO3 – Projekcia rozvádzačov

XL Pro3: jednoducho geniálny nástroj pre návrh rozvádzačov

XLPRO2
   
Špecifikácia prvkov bez nutnosti poznania aktuálnej ponuky Legrand, navrhovanie vlastných prvkov, presné nacenenie vrátane podružného materiálu, práce a nákladov na transport . To je len niekoľko z mnohých vlastností programu XL Pro3. Oproti predchádzajúcej verzii programu obsahuje taktiež možnosť výpočtu oteplenia rozvádzača. K tomu pridajme jednoduché intuitívne ovládanie, prepojenie s programom AutoCAD, vizualizáciu riešenia – to všetko v sebe zahŕňa program XL Pro3. Jednoducho zhrnuté: uľahčuje prácu a šetrí čas.

Niekoľko dôležitých výhod:
  • intuitívny spôsob ovládania
  • výber akýchkoľvek prvkov Legrand bez otvorenia katalógu a bez znalosti produktov Legrand
  • vytváranie jednopólových schém zapojenia
  • prepojenie na AutoCad cez funkciu exportu
  • ponuka rozvodníc a rozvádzačov vhodných rozmerov vzhľadom ku zvoleným prvkom
  • vizualizácia riešenia v reálnych rozmeroch a v mierke
  • výpočet oteplenia vzhľadom ku zvoleným nainštalovaným prvkom
  • výpočet výslednej ceny vrátane nákladov na prácu, podružného materiálu a dopravy
  • vytvorenie celkového cenového sumáru všetkých rozvádzačov v projekte

Mám záujem o softvér XL Pro3

XL Pro3 – výber prvkov

Všetky prvky sú logicky rozdelené do skupín. Napríklad modulárne prúdové chrániče sú v skupine „Modulárne istiace a spínacie prístroje“, výkonové ističe DPX v časti „Výkonové istenie a spínanie“, ovládacie signálky a hlavice sú v skupine „Ovládacie a signalizačné prvky“ atď.

Každý prístroj vrátane príslušenstva vyšpecifikujete na niekoľko kliknutí. Súčasťou ponuky sú radové svorky, svorkovnice, prípojnice, napájacie zdroje atď. Program umožňuje vytvárať databázu vlastných prvkov a prvkov iných výrobcov.

XL Pro3 – usporiadanie

V tejto časti sa prvky usporiadajú tak, aby zodpovedali požadovanému zapojeniu. Program prepočítava vypínaciu schopnosť každej vetvy. Ďalej je možné dopĺňať prípojnice, svorky, upravovať technické parametre prístrojov, zadefinovať vlastné označovanie prístrojov.

XL Pro3 – schéma zapojenia

Modul „Schéma zapojenia“ vytvorí jednopólovú schému presne podľa usporiadania prvkov v predošlom kroku. Okrem toho vytvára popisnú tabuľku, umožňuje vytvárať ovládaciu schému, upravovať popis prístrojov, tlačiť označovacie štítky, pridávať ku jednotlivým obvodom popis, piktogramy a pod.

Určite je zaujímavá aj funkcia, ktorá automaticky doporučuje typ a prierez pripájaného kábla podľa menovitého prúdu a typu prístroja.

Dostupná je funkcia „Export“, ktorá prevedie schému zapojenia do formátu DXF. Takto uložený súbor je možné ďalej upravovať pomocou AutoCADu.

XL Pro3 – rozvádzače

K dispozícii sú vždy len tie tipy skríň, do ktorých sa vyšpecifikovaný materiál zmestí. Zvoľte vyhovujúci rozvádzač alebo rozvodnicu podľa dostupného priestoru, krytia či spôsobu montáže. Zadajte rezervu pre modulárne prístroje alebo prístroje s montážou na montážnu dosku v počte modulov, v milimetroch, percentách. Vyberte typ dverí a typ zámku.

XL Pro3 – náhľad

Navrhnuté riešenie sa dá zobraziť v piatich úrovniach: zadná stena – montážny rám – prístroje – kryty – dvere. K dispozícii je čelný aj bočný pohľad. Všetky prístroje sú zobrazené v reálnej mierke, vďaka čomu zodpovedá zobrazené riešenie realite. Preto je tiež možné v režime kótovania premerať a zobraziť rozmery a vzdialenosti akýchkoľvek častí v rozvádzači. Rozmiestnenie prístrojov upravíte presúvaním pomocou myši.

XL Pro3 – sumár rozvádzača a sumár projektu

V tejto časti získate reálnu predstavu o nákladoch na výrobu rozvádzača. Sčítava sa cena materiálu (vyplnením príslušnej zľavy sa dostanete na reálne nákupné ceny), cena podružného materiálu, marža na materiál (podružný aj základný), cena práce (program sám odhaduje koľko času je potrebné na vyrobenie daného rozvádzača), hodinová sadzba, náklady na transport. Súpis a ceny materiálu je možné exportom previezť do programu Microsoft Excel.

XL Pro3 – tlač podkladov

Ktorúkoľvek časť vašej práce je možné vytlačiť. Nie je preto problém pripraviť podklady na cenovú ponuku v profesionálnej forme: s vašim logom, schémou zapojenia, vizualizáciou riešenia, súpisom materiálu a výslednou cenou. Pokiaľ je nainštalovaný program Adobe Acrobat,  je možné uložiť dokumenty rovno vo formáte pdf súboru.
 

XL Pro3 softvér

Meno a Priezvisko
Telefón:
E-Mail:
Mesto:
Chyba, kontaktujte administrátora