PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Uzavretá studená ulička MINKELS

Rastúci dopyt po energetickej efektívnosti (energy efficiency), bezpečnosti a zvýšení dostupnosti (uptime), rovnako ako technologické zmeny ako virtualizácia a cloud, priniesli do prostredia dátových centier novú dynamiku. Pretrvávajúca snaha vo vylepšovaní parametrov dátových centier sa premieta do potreby nových technológií a funkcionalít.

Cloudové riešenia a virtualizácia si navyše vyžadujú flexibilnú škálovateľnosť, ako smerom nahor, tak aj smerom nadol. Z týchto dôvodov musí infraštruktúra dátového centra zodpovedať súčasným potrebám na riadenie dátových centier. Technológie používané v dátových centrách sa však zároveň stávajú omnoho komplexnejšími. Kľúčom k úspechu sa javí vzájomné vyladenie či dokonca integrácia jednotlivých celkov tak, aby bol zabezpečený vysoký výkon a spoľahlivosť dátového centra.

Už na začiatku vývoja tohto trhu sme si všimli (vtedy ešte pod samostatnou značkou Minkels) potreby flexibility a integrácie. Modulárne charakteristiky boli preto implementované do samotnej DNA produktov už pri ich vývoji. Výsledkom je komplexná ponuka riešení, ktoré sú modulárne už vo svojej podstate.
Viac informácií o značke MINKELS

Základné stavebné prvky dátových sál

Studená ulička novej generácie


Prvou zásadnou inováciou z pohľadu energetickej efektívnosti vzduchu v dátových sálach bolo predstavenie Studenej uličky v roku 2006 na CeBIT-e. Počas uplnynulých rokov oddelenie vývoja a výskumu venovalo veľa úsilia vylepšeniu energenitckej efektívnosti dodávaných riešení. Výsledkom sú produkty ako Studená ulička novej generácie (Next Generation Cold Corridor®), chladenie VariCondition® H20 a DX, vzduchotesné rozvádzače a ďalšie produkty zamerané na optimalizáciu prúdenia vzduchu.

CFD analýza

TECHNICKÉ ŠTÚDIE

Na základe poznatkov z viacerých štúdií a realizácií dokážeme našim zákazníkom znížiť úniky ochladeného vzduchu až o 86% a tým výrazne okresať náklady na elektrickú energiu. Na základe týchto skúseností sme navrhli vzorce, pomocou ktorých je možné realizovať jednoduchý výpočet efektívnosti prúdenia vzduchu v dátovej sále. Identifikovali sme oblasti, ktoré sú najvhodnejšie na optimalizáciu prúdenia vzduchu, premerali ich efektívnosť a výsledky zhrnuli v kalkulácii návratnosti investície (ROI).

Technické články

 

Kontaktujte Legrand ak máte záujem technické články na nasledovné témy:


New dimensions in Data Centre design
Tips & Tricks for the professional use of PUE as a management tool
Rack airflow optimization
Cold Corridor and Fire Suppression