PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

LCS Pro 2 (nová verzia 2015)

 

LCS Pro2 - Návrh štruktúrovanej kabeláže za pár sekúnd

Špecifikácia systému štruktúrovanej kabeláže v zvolenej kategórii bez nutnosti poznania ponuky Legrand, pridávanie vlastných prvkov (switche, routre...), presné nacenenie vrátane podružného materiálu, práce a nákladov na dopravu. To je len niekoľko z mnohých vlastností programu LCS Pro2. K tomu pridajme jednoduché intuitívne ovládanie, export zoznamu materiálu s cenami do Excelu, export vizualizácie do AutoCADu, tlač projektovej dokumentácie – to všetko v sebe zahŕňa program LCS Pro2.

Program sa skladá z nasledovných modulov:
  • SCHÉMA
  • ZOZNAM PRVKOV
  • ROZVÁDZAČE
  • NÁHĽAD
  • SUMÁR
  • SUMÁR PROJEKTU
  • TLAČ

Schéma

XLPRO2
V tejto časti sa graficky zobrazuje navrhnutá topológia siete.

Pomocou funkcie SPRIEVODCA automaticky vyšpecifikujete potrebné komponenty horizontálnej kabeláže na základe zadaných parametrov: počet prípojných miest, kategória kabeláže, tienenie.

Vertikálnu kabeláž (backbone) je možné postaviť na optike alebo metalike. Špecifikácia je opäť automatická.

Zoznam prvkov

XLPRO2
V tejto časti možné ručné pridávať prvky od Legrandu ako aj produkty od iných výrobcov.

Rozvádzače

XLPRO2
Modul „Rozvádzače“ Vám automaticky ponúkne vhodnú veľkosť a typ rozvádzača do ktorého je možné osadiť všetky komponenty (našpecifikované automaticky v SPRIEVODCOVI aj ručne v ZOZNAME PRVKOV).

Neobsadený priestor v rozvádzači (rezerva) je zobrazovaný v percentách a zodpovedajúcom počte U.

Náhľad

XLPRO2
Navrhnutý rozvádzač sa dá zobraziť v troch úrovniach: montážny rám – prístroje – dvere. K dispozícii je čelný aj bočný pohľad. Všetky komponenty sú zobrazené v reálnej mierke, vďaka čomu zodpovedá zobrazené riešenie realite. Preto je tiež možné v režime kótovania premerať a zobraziť rozmery a vzdialenosti akýchkoľvek častí v rozvádzači. Rozmiestnenie prístrojov upravíte presúvaním pomocou myši.

Sumár

XLPRO2
V tejto časti získate reálnu predstavu o cene aktuálneho rozvádzača. Sčítava sa tarifná cena komponentov Legrand (vyplnením príslušnej zľavy sa dostanete na reálne nákupné ceny), cena komponentov od iných výrobcov, marža na komponentoch (Legrand, iní výrobcovia), cena práce (program sám odhaduje koľko času je potrebné na vyrobenie daného rozvádzača), hodinová sadzba, náklady na dopravu. Súpis a ceny materiálu je možné exportom previezť do tabuľky Microsoft Excel.

Sumár projektu

XLPRO2
V tejto časti získate reálnu predstavu o cene celého projektu - všetkých rozvádzačov a rozvodov, ceny práce, nákladov na dopravu, nákladov na meranie siete. Opäť je možný export do Microsoft Excel

Tlač

XLPRO2
Ktorúkoľvek časť vašej práce je možné vytlačiť. Nie je preto problém pripraviť podklady na cenovú ponuku v profesionálnej forme: s vašim logom, vizualizáciou riešenia, súpisom materiálu a výslednou cenou. Pokiaľ je nainštalovaný program Adobe Acrobat, je možné uložiť dokumenty rovno vo formáte PDF.
 

LSC Pro2 softvér

Meno a Priezvisko
Telefón:
E-Mail:
Chyba, kontaktujte administrátora