PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Dátové centrá


Dátové centrá predstavujú stále sa meniace technologické budovy, ktoré spotrebujú veľké množstvo elektrickej energie. Sú v nich uskladnené servery, na ktorých je uložené obrovské množstvo dát. Nezbytnú flexibilitu a tým pádom aj efektívnosť dátového centa je možné dosiahnuť iba pomocou adekvátne navrhutej a vybudovanej technickej infraštruktúry.

 

Vaše dátové centrum bude naozaj efektívne len ak zvolíte vhodnú stratégiu pre každú zo 4 kľúčových oblastí

 
 

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI

Dátové centrá spotrebujú naozaj veľa energie: 322 TWh v roku 2012, čo predstavuje 1,8% z celkovej spotreby elektrickej energie na svete*. Cieľom v tejto oblasti je znížiť PUE. Pomocou indikátora PUE (Power Usage Effectivness) je spôsob kvantifikovania energetickej efektívnosti dátového centra pomocou pomeru celkovej spotreby elektrickej energie a spotreby elektrickej energie IT zariadení.

*zdroj: Datacenter Dynamics

Viac informácií o efektívnosti DC

JEDNODUCHÁ ŠKÁLOVATEĽNOSŤ

V časoch virtualizácie a cloud computingu sa očakáva masívny nárast prenášaných dát. Medziročný rast by mal z úrovne 50% v roku 2010 dosiahnuť 4400% v roku 2020*. Tieto očakávania zásadne ovplyvňujú spôsob akým navrhujeme dátove centrá. Základným parametrom bude ich jednoduchá škálovateľnosť. Vpodstate sa budú musieť neustále prisposobovať požiadavkám ktoré vyplynú z exponenciálne rastúceho objemu dát

*zdroj: Gartner Research

Viac informácií škálovateľnosti DC

 
 

GARANCIA DOSTUPNOSTI SLUŽIEB

Jedna jediná hodina výpadku služieb dátového centra môže znamenať stratu až 6 miliónov Eur. Pre ich zabezpečenie sú nevyhnutné dostatočné kapacity napájania, dátovej konektivity ako aj chladenia počas celej životnosti dátového centra predstavuje. V závislosti od investorom zvolenej dostupnosti, dátové centrum bude zaradené do úrovne TIER, od 1 po 4. Klasifikácia TIER hodnotí spoľahlivosť a dostupnosť dátové centrá v zmysle normy ANSI/TIA-942 a kritérií organizácie Uptime Institute.

Viac informácií dostupnosti služieb v DC

BEZPEČNOSŤ ZARIADENÍ A DÁT

V dátovom centre sú uložené najcitlivejšie dáta danej spoločnosti resp. zákazníka daného DC. Je absolútne nevyhnutné tieto dáta a zariadenia na ktorých sú uložené ochrániť pre akýmkoľvek nepovoleným zásahom ale aj rôznymi  internými/externými rizikovými faktormi.

Viac informácií bezpečnosti dát v DC