PRIDAŤ OTÁZKU NA LEGRANDFORUM.sk

Meno *
E-mail *
Telefón *
Informácia o telefónnom čísle nebude zverejnená,
slúži iba na interné účely pre potrebu ďalšej konzultácie.
Zaradenie *
Nadpis *
Otázka *
 
  polia označené * sú povinné

Patch káble – znepokojujúce prieskumy trhu

ÚVOD

 

V predchádzajúcom BLOGU sme vysvetlili, že najlepší spôsob akým môžeme garantovať prenosové parametre novej inštalácie je

  1. zmerať PERMANENT LINK
  2. použiť vyhovujúce patch káble (t.j. patch káble v súlade s referenčnými normami)

Druhý bod sa javí ako úplne jednoduchý, môže byť však prekvapivo zradný. V tomto BLOGu nájdete informácie o vyhovujúcich resp. nevyhovujúcich patch kábloch a spôsobe, akým si môžete sami overiť tvrdenia výrobcov.

 

 

KATEGÓRIA 6 = KATEGÓRIA 3 ?

 

Ak chceme zistiť prenosové charakteristiky patch káblu, prečítame čo je na ňom napísané. Ak sa na ňom píše Kategória 6, tak logicky predpokladáme, že sa jedná o patch kábel Kategórie 6. S poľutovaním však treba konštatovať, že toto vonkoncom neplatí.


V roku 2003 spoločnosť Quabbin Wire & Cable Co. vykonala štúdiu(1) patch káblov. Pomocou klasického meracieho prístroja (napr. Fluke Networks DTX1800.) osadeného príslušnými adaptérmi bolo premeraných veľké množstvo patch káblov zakúpených na trhu. Výsledky boli šokujúce. Podľa výsledkov štúdie, „viac ako 80% patch káblov Kategórie 6“ a “skoro 70% patch káblov Kategórie 5e neprešlo meraním“. Znamená to, že iba 25% patch káblov malo prenosové parametre Kategórie, ktorá bola na nich napísaná.

 

V roku 2004 vo Veľkej Británii publikovala Telecom Industry Association technický článok(2), v ktorom užívateľov upozorňovala na nevyhovujúce patch káble nachádzajúce sa na trhu. Väčšinu testovaných produktov autori označili slovnými spojeniami ako „Nevhodné na použitie“ alebo rovno „podviedli Vás“. Podľa autorov článku takíto výrobcovia „porušujú zákony“ a zákazníci by takéto produkty mali odmietať.

 

Je veľmi smutné, že tieto problémy pretrvávajú dodnes. Nedávna štúdia z roku 2010 vykonaná Communications Cable and Connectivity Association (CCCA) v USA priniesla rovnaké výsledky. V tomto prípade bolo testovaných 499 patch káblov Kategórie 6 od 16 rôznych značiek. 120 patch káblov bolo od značkových výrobcov, 379 bolo od OEM výrobcov. Výsledky boli nasledovné:

  • 100% patch káblov od značkových výrobcov prešlo testami
  • 85% patch káblov od OEM výrobcov neprešlo meraním, z čoho 78% o viac ako 3dB -> úrovne šumu boli viac ako dvojnásobné oproti limitom v normách.

 

STREDNÁ EURÓPA

 

Patch káble používané v našich zemepisných šírkach pravidelne meriame rovnakým spôsobom (merací pristroj FLUKE a príslušné adaptéry) a s výsledkami uvedených štúdií môžeme iba súhlasiť.

 

NESTÁLOSŤ SIETE

 

Nevyhovujúce patch káble nemusia ihneď spôsobiť pád siete, čiže užívateľ si to nemusí všimnúť. Hlavný problém spočíva v tom, že môžu spôsobovať stratu informácií, ktorá nie je badateľná na prvý pohľad. Postrehnúť to môže napríklad IT manager, keď si všimne, že sieť nie je využívaná na maximum svojej kapacity. Nájsť problematický patch kábel je potom časovo veľmi náročné.

 

Cieľom súladu s normami je garancia funkčnosti pri najhoršom možnom scenári – a nie pri optimálnych podmienkach.

 

Z tohto dôvodu môžu nevyhovujúce patch káble stáť spoločnosť podstatne viac ako je ich obstarávacia hodnota.

 

PREVERTE SI, ČO POUŽÍVATE

 

 

Z dôvodu vysokej miery rizika pri týchto produktoch zázníkom odporúčame premerať patch káble, ktoré bežne nakupujú.
V prípade, že sa týmto spôsobom presvedčia o kvalitách daných produktov, môžu danému výrobcovi dôverovať alebo pokračovať v pravidelnom meraní produktov.

 

 

Potrebné meracie zariadenie je klasický merací prístroj osadený príslušnými adaptérmi. UPOZORNENIE: na meranie patch káblov nie je možné využiť metódu CHANNEL. Táto metóda meria kompletný prenosový kanál (vrátane konektorov a káblu) a má úplne iné použitie.

 

Správny postup merania:

  • Nakalibrovaný merací prístroj.
  • Nasaďte adaptéry pre meranie patch káblov. Zvyčajne sa jedná o adaptéry odlišné od adaptérov pre meranie CHANNEL
  • Vyberte spôsob merania „Meranie patch káblov“ (Patch cord testing) a správnu dĺžku patch kábla.

Keďže merací prístroj je relatívne drahé zariadenie neváhajte požiadať Vášho dodávateľa aby toto meranie spravil pre Vás. Väčšina výrobcov a distribútorov takéto meracie prístroje vlastní a takúto technickú podporu poskytuje.

 

Vždy však musíte trvať na správnom spôsobe merania – treba zvoliť „meranie patch káblov“ a nie CHANNEL.

 

ZÁVER

 

Zistenie, že vysoké percento na trhu bežne dostupných patch káblov, nie je tým za čo sa vydávajú, je veľmi znepokojujúce. Užívateľ si to kvôli premenlivej chybovosti nemusí vždy všimnúť.


Zákazníkom odporúčame preverovať kvalitu produktov, ktoré používajú. Je jednoduchšie stráviť 5 minút premeraním konkrétnych produktov, ako stráviť hodiny hľadaním problému na živej sieti.

 

 

Zdroje:

  • (1): Quabbin Wire & cable Co., “Patch Cord Testing Proves Most Cords Fail”, May 20th, 2003.
  • (2): Technical Information Bulletin 017, Telecom Industry Association UK, 11/02/2004
  • (3): Communications Cable and Connectivity Association, press release of December 7th, 2010.

 
Gautier Humbert, RCDD

Business Development
Manager,
Structured Cabling Solutions
East and Central Europe